Віртуальні виставки 

Життя і діяльність Михайла Грушевського – яскравий приклад служіння своєму народу     (   ДО  150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ )

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків. До таких велетнів української національної культури належить Михайло Грушевський (1866-1934) — визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, засновник Української Народної Республіки. Саме з його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження української культури і науки, історичної свідомості й національної гідності народу.
 
 
 
Грушевський М. Про старі часи на Україні : коротка історія  (для першого початку ) / М. Грушевський. - К . :Обереги , 1991. - 104 с.
 
Ця книжечка призначена для молодших школярів і має служити для перщого ознайомлення з українською історією. Діти дізнаються про  український
народ від найдавніших часів. про Київську  державу,про українських князів, про козаччину, про те, що діялося на Україні після знищення Запорізької
Січі, про  український рух, про боротьбу українців за свою незалежність.
 
 Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.С. Грушевський - К.: Знання України, 1991.-240с.
 М.Грушевський у цій книзі висвітлює питання про походження назви " українці", і чого справді хочуть українці,іхні прагнення.
 
 
 
 
 
 Грушевський Михайло  Про українську мову і українську школу - Київ, " Веселка"

Передмова автора до першого видання
В сїй книжечцї зібрав я статї про українську мову і шкільну науку чи освіту, що друкував у газеті «Село» в роках 1909 і 1910, головно для читачів селян. Чей стане в потребі. Питання сї — про українську мову, школу й освіту, не порішені в Росії досї, і довго ще про них прийдеться змагати ся й спорити ся, тож і гадки та звістки, подані в сих статях, можуть придати ся і сьому ділу послужити. Правда, статї єї писані з ріжних нагод і часом до тої самої справи і по кілька раз вертають ся, та тямущому чоловіковії се не зашкодить. Такі нагоди повторяють ся і певно будуть повторяти ся, і сказане з їх приводу не раз ще матиме свою силу.

Передмова від видавництва «Відродженнє»

Перше виданнє сеї книжечки вийшло в 1912 р. накладом самого автора. Книжечка мала великий успіх з огляду на авторітетне й популярне імя автора, а також з огляду на саму справу, яку обговорює в нїм автор зі знаннєм річи і для кождого зрозуміло.

Серед усїх потреб нашого національного життя потреба рідної школи найголовнїйша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а нїколи не виб'ється на самостійну дорогу істновання.

Боротьбі за рідну мову і рідну школу мусимо присвячувати найбільше уваги, тому й віщаємо сю книжечку, щоб вона стала в пригоді кождому, хто не свідомий великої ваги рідної мови й рідної школи для поступу й розвитку рідного народу.

 
 
  Ця унікальна книга, створена патріархом української історії, видатним ученим і політичним діячем Михайлом Грушевським.
Як жив український народ. Коротка історія України / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е. – Київ: РОВО "Укрвузполіграф". РВЦ "Орбіта", 1991. – 112 c.
 
 

 

Історія Русі-України — 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 1895—1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської Держави, окремих її земель - Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI - XIII ст. Для істориків, археологів, етнографів, філологів, усіх зацікавлених рідною минувшиною.